Dorris Wedding Grecian style flowy wedding wear of chiffon

MGA POSIBLENG SAKIT NANG TIYAN

Sa tuwing sumasakit ang ating tiyan, madalas nating iniisip kung anu-ano bang organs ang nasa ganito o ganoong parte, sapagkat alam natin na kapag ganito ang parteng sumakit sa ating tiyan, may kaakibat itong partikular na sakit. Dorris Wedding Grecian style flowy wedding wear of chiffon

Tandaan, hindi lamang appendicitis, diarrhea at ulcer ang mga sanhi ng pagsakit ng ating tiyan. Huwag kang dadaing ng appendicitis kung ang nararamdaman mong sakit ay nasa kaliwa, sapagk ... at ang iyong appendix ay nasa parteng kanan.

Upang lumawak pa ang inyong kaalaman tungkol sa madadalas na sakit na nakaka-engkwentro ng ating tiyan, heto ang isang larawan tungkol sa 9 regions of abdomen:

Regions of Abdominal Area
Upper right - right hypochondriac region
Middle right - right lumbar region
Lower right - right iliac region

Upper middle - epigastric region
Middle - umbilical region
Lower middle - hypogastric region

Upper left - left hypochondriac region
Middle left - left lumbar region
Lower left - left iliac region

See More